Kosten

De inschakeling van een letselschade advocaat kost u in de meeste gevallen helemaal niets.
De wet schrijft namelijk voor dat ook de kosten van de letselschade advocaat voor rekening komen van de aansprakelijke partij.
En als nog niet duidelijk is of de aansprakelijkheid vaststaat, is er eventueel nog de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand, zie www.rvr.org.
Het eerste orïenterend gesprek met de letselschade advocaat is altijd gratis. In dat gesprek zult u natuurlijk duidelijk geïnformeerd worden over het kostenaspect.

Waarom een letselschade advocaat inschakelen?

U wilt optimaal worden bijgestaan, dat is logisch. Met de inschakeling van onze letselschade advocaten kunt u daarvan uitgaan.

Immers, onze letselschade advocaten:

  • hebben met succes een gespecialiseerde opleiding afgerond (Grotius Opleiding Personenschade).
  • zijn verplicht jaarlijks bijscholing op het gebied van letselschade te volgen.
  • kunnen -omdat zij advocaat zijn- als het nodig is een vuist maken en naar de rechter stappen om uw gelijk te halen.
  • zijn lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en moeten zich aan de geldende beroepsregels houden. Dit houdt in dat ze zich moeten houden aan de Advocatenwet en de eisen die de Orde aan hen stelt.

Kortom, met een letselschade advocaat bent u verzekerd van de beste rechtsbijstand !

No cure no pay, ja of nee?

Met no cure no pay wordt meestal bedoeld de afspraak, waarbij de cliënt de belangenbehartiger niet op basis van een uurtarief betaalt, maar waarbij hij na afsluiting van de zaak een percentage van zijn totale schade afdraagt aan zijn belangenbehartiger.
Waarom zou u echter een percentage van uw schade afstaan als de aansprakelijkheid vaststaat en daamee -dus- vaststaat dat de kosten vergoed worden? U doet zich dan te kort.
Helaas zijn er in Nederland nog steeds schadebureaus die misbruik maken van de onwetendheid van een letselschadeslachtoffer en volkomen onterecht ‘no cure no pay’- contracten aanbieden.
Niet voor niets is er de afgelopen jaren in de media veel aandacht geweest voor deze misstanden (o.a. Tros Radar, Zembla etc).

Vanaf 1 januari 2014 is het (alleen) Letselschade Advocaten toegestaan om nieuwe zaken aan te nemen op basis van Resultaatsafhankelijk Urenbasis Beloning (RUB), feitelijk een eerlijke vorm van No Cure No Pay. Tegenover de garantie dat de cliënt de advocaat niet hoeft te betalen als geen resultaat wordt geboekt, staat de zekerheid dat de cliënt bij winst nooit meer dan een vast percentage van zijn schadevergoeding aan advocaatkosten kwijt is. De totale rekening, inclusief BTW, kan in dat geval nooit hoger zijn dan maximaal 35 % van de schadevergoeding. Dat geeft zekerheid.
Een RUB-afspraak geldt overigens alleen voor zaken waarin serieuze discussie bestaat over aansprakelijkheid of het causaal verband. In zaken of waarin deze discussie niet speelt is een RUB-afspraak niet aan de orde, want de redelijke advocaatkosten komen in dat geval immers al voor rekening van de aansprakelijke partij. Het slachtoffer loopt dan sowieso geen financieel risico.

Ace Letselschade is van mening dat het experiment met RUB leidt tot verbetering van de toegang tot het recht voor slachtoffers van letselschade. Het vergroot de mogelijkheid tot inschakeling van de meest gespecialiseerde advocaten op het gebied van letselschade.

Het gaat overigens om een experiment voor vijf jaar.