Schade

Met welke schadeposten kunt u geconfronteerd worden bij letselschade?

Er valt een tweedeling te maken. Aan de ene kant de materiële schade, waarbij -afhankelijk van de situatie- in eerste instantie te denken valt aan

 • Reiskosten
 • Kledingschade
 • Kosten van het verblijf in het ziekenhuis
 • Inkomensschade
 • Kosten voor huishoudelijke hulp
 • Kosten voor onderhoud in en om de woning
 • Eigen risico van de (ziektekosten)verzekering
 • Telefoon- en portokosten
 • Buitengerechtelijke kosten

Aan de andere kant leidt de immateriële schade tot een vergoeding door middel van smartengeld.

De hoogte van het smartengeldbedrag is afhankelijk van de aard en ernst van het opgelopen letsel en de gevolgen daarvan. Ace Letselschade Advocaten Zwolle zal u hier uitgebreid over informeren.

Voor bedrijven: loonschade

Het zal u als werkgever maar overkomen. Uw werknemer valt uit als gevolg van een ongeval, of een andere calamiteit. Het letsel leidt tot tijdelijke, of zelfs blijvende, uitval. In het ergste geval zult u als werkgever gedurende twee jaar het loon moeten doorbetalen. Dit kan tot aanzienlijke schade kan leiden. De wet biedt de mogelijkheid om deze loonschade te verhalen indien iemand anders aansprakelijk is voor de oorzaak van de uitval van uw werknemer.

Ace Letselschade Advocaten spant zich voor uw bedrijf in om deze loonschade te vorderen van de aansprakelijke partij. Zij neemt alle werkzaamheden op zich, vanaf de aansprakelijkstelling tot en met de incasso. Het enige wat u hoeft aan te leveren zijn:

 • de gegevens van de werknemer;
 • de gegevens van de (mogelijk) aansprakelijke partij (alsook van diens verzekeraar);
 • reden van uitval inclusief omschrijving van het opgelopen letsel;
 • (voorlopige) periode van arbeidsongeschiktheid;
 • afschrift van de loonspecificaties over de (voorlopige) periode van arbeidsongeschiktheid.

Hiernaast kan Ace Letselschade Advocaten de betreffende werknemer bijstaan in diens persoonlijke letselschadezaak. Spoedige reïntegratie van uw werknemer (indien het opgelopen letsel daar geen belemmering voor is) staat daarbij hoog op de agenda.