Disclaimer


Deze website bevat algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Ace Letselschade Advocaten BV is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg zou kunnen zijn van mogelijke onjuiste informatie op deze website danwel op websites waarnaar wordt gelinked. De auteursrechten op deze website en de inhoud daarvan berusten bij Ace Letselschade Advocaten BV. Het is echter wel toegestaan informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden danwel te printen.

Aan het opstellen van deze website is veel zorg besteed. Mocht u echter opmerkingen over de website hebben, dan wordt u van harte verzocht deze aan ons kenbaar te maken.