Beroepsziekten


Beroepsziekte en letselschade

Regelmatig lopen mensen in Nederland een beroepsziekte op. Met tijdelijke of permanente gezondheidsproblemen tot gevolg. Een beroepsziekte heeft dan ook vaak de nodige impact. Zowel op het slachtoffer als zijn of haar omgeving. Ace Letselschade Advocaten biedt rechtsbijstand aan slachtoffers van beroepsziekten en helpt hen bij het verhalen van schade.

Wat is een beroepsziekte?

Niet ieder werkgerelateerd ziektegeval is een beroepsziekte. Een beroepsziekte is een aandoening die het rechtstreekse gevolg is van werk of werkomstandigheden. Dit houdt in dat wanneer de werknemer niet had gewerkt, hij of zij deze ziekte niet had gekregen. Iedere werkgever is wettelijk verplicht maatregelen te treffen om te voorkomen dat werknemers schade lijden. Dit wordt de zorgplicht genoemd. Toch kan het gebeuren dat personeel gezondheidsschade oploopt door het uitoefenen van werk. Voorbeelden van beroepsziekten zijn RSI, PTSS, asbestkanker, stoflongen, burn-out, schildersziekte en rug-, nek- en schouderklachten.

Soms ontstaat er direct zichtbaar of merkbaar letsel als gevolg van een arbeidsongeval. Andere keren openbaart letsel zich in een later stadium. De Internationale Arbeidsorganisatie heeft een lijst opgesteld met erkende en geaccepteerde beroepsziekten. U vindt deze op de website van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten: www.beroepsziekten.nl.

Aansprakelijkheid beroepsziekte

Een beroepsziekte kan leiden tot (langdurig) ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en zelfs overlijden. Ook financiële schade door verlies van verdiencapaciteit komt voor. Als u een beroepsziekte heeft opgelopen, kunt u uw werkgever hiervoor aansprakelijk stellen. Schakel daarvoor de hulp in van Ace Letselschade Advocaten. Uw belangen worden behartigd op professionele wijze.

Advocaat bij beroepsziekte

Ace Letselschade Advocaten is ervaren op het vlak van beroepsziekten. Als uw werkgever aansprakelijk is voor de beroepsziekte, kunt u de kosten van rechtsbijstand verhalen. Wilt u deskundige hulp? De letselschadeadvocaten van het gerenommeerde advocatenkantoor staan voor u klaar.