Geweldsmisdrijven en zedenzaken


Letselschade mishandeling en zedendelict

Het leven van slachtoffers van gewelds- of zedenmisdrijven is vaak ontwricht en ingrijpend veranderd. Het slachtoffer komt ongewild in een justitiële molen van politie, Openbaar Ministerie en rechters terecht. Ace Letselschade Advocaten kan u in dit traject bijstaan. Onder meer door het indienen van een vordering tot schadevergoeding in het strafproces.

Verhalen schade na gewelds- of zedenmisdrijf

Als het tot een strafproces komt kunnen slachtoffers via de rechter een schadeclaim indienen middels een schadeopgaveformulier. Dit wordt ook wel ‘voegen in een strafzaak’ genoemd. Soms is het nodig om een civiele procedure te voeren tegen de dader van het gewelds- of zedenmisdrijf. Hiermee kan een schadevergoeding worden geclaimd. Ook kan in sommige gevallen een tegemoetkoming in de schadevergoeding worden gevraagd bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Kosteloze toevoeging mogelijk

Bent u slachtoffer van een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf? Schakel Ace Letselschade Advocaten in. Het advocatenkantoor staat op de lijst van de Raad voor Rechtsbijstand. Daardoor kunnen de letselschadeadvocaten optreden op basis van een toevoeging. Dit betekent dat het u in de meeste gevallen niets kost om bijgestaan te worden door een advocaat.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Tot tien jaar na het geweldsincident kunt u een beroep doen op het door de overheid ingestelde Schadefonds Geweldsmisdrijven. Doordat het Schadefonds werkt met vaste bedragen moet u er rekening mee houden dat uw schade niet geheel wordt vergoed.

Advocaat zedenzaak of geweldsmisdrijven

Zoekt u een gespecialiseerde letselschadeadvocaat voor bijstand aan slachtoffers in gewelds- of zedenzaken? Neem dan contact op. Het indienen van een verzoek bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven kunt u op zich zelf doen. U kunt daarvoor ook contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Als u wilt kan Ace Letselschade Advocaten u erover adviseren. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.