Verkeersongevallen


Letselschade na verkeersongeval

Een verkeersongeval kan veel schade veroorzaken, zowel lichamelijk als psychisch. Tal van vragen moeten er worden beantwoord. Wat is er precies gebeurd? En wie is aansprakelijk? Ook de aard, omvang, ernst en gevolgen van het letsel moeten worden vastgesteld. Ace Letselschade Advocaten kan u hierin bijstaan.

Voorbeelden van letselschade na verkeersongeval

Er zijn tal van voorbeelden als het gaat om een ongeval in het verkeer met letselschade tot gevolg. Denk aan:

-    een voetganger die wordt aangereden op een oversteekplaats;
-    een kop-staartbotsing waarbij een auto van achter wordt aangereden. Soms met een whiplash of ander letsel tot gevolg;
-    twee fietsers die met elkaar in botsing komen;
-    een fietser die wordt aangereden door een motorvoertuig.

Schade verkeersongeval verhalen

Is een andere verkeersdeelnemer schuldig aan het ontstaan van het verkeersongeval? Dan kan Ace Letselschade Advocaten mogelijk uw schade verhalen op (de verzekeraar van) de tegenpartij. U kunt daarbij twee soorten schade claimen: materiële schade en immateriële schade. Materiële schade is schade aan bijvoorbeeld uw kleding, inkomstenverlies, medische kosten, aanpassingen in uw woning of aan uw voertuig en studievertraging. Bij immateriële schade kunt u denken aan leed of pijn, psychische schade of blijvende beperkingen en klachten.

Aansprakelijkheid verkeersongeval

Na een ongeluk moet de veroorzaker zo snel mogelijk schriftelijk aansprakelijk worden gesteld. Alle ‘redelijke’ kosten kunt u op de aansprakelijke partij verhalen, óók die van juridische bijstand. Om meer inzicht te krijgen in de situatie worden soms deskundigen ingeschakeld. Bijvoorbeeld een medisch adviseur en een arbeidsdeskundige. Zo wordt een beter beeld van de schade verkregen.

Kortom, Ace Letselschade Advocaten helpt u bij:

-    het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van het verkeersongeval;
-    het verzamelen van bewijsstukken van de schade;
-    het regelen van een voorschot indien nodig;
-    het opvragen van informatie bij artsen en therapeuten;
-    het voeren van gesprekken met de verzekeraar;
-    het regelen van een rechtvaardige schadevergoeding, inclusief smartengeld.

Letselschadeadvocaat verkeersongeval

Vraag direct een vrijblijvend intakegesprek aan om uw persoonlijke situatie en het verkeersongeval te bespreken met een van onze letselschadeadvocaten.