Loonregres werkgever


Het zal u als werkgever maar overkomen: uw werknemer valt uit door een ongeval of calamiteit met letselschade als gevolg. In het ergste geval moet u als werkgever gedurende twee jaar het loon doorbetalen. De wet biedt de mogelijkheid om deze zogenoemde loonschade te verhalen wanneer een derde aansprakelijk is voor de letselschade. Dit noemen we: loonregres bij letselschade.

Verhalen loonschade

Als uw werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is geworden door een ongeval dat door een ander is veroorzaakt, lijdt de werkgever vaak ook schade. Er ontstaan vaak problemen bij een werkgever wanneer een werknemer door arbeidsongeschiktheid tijdelijk niet kan werken. De werkgever moet immers voldoen aan de loondoorbetalingsverplichting. Ook verzuimbegeleiding van de zieke werknemer door een arbodienst kost veel tijd en geld. Als de werkgever geen verzuimverzekering heeft afgesloten worden de problemen nog groter. Ace Letselschade Advocaten spant zich in om de loonschade te verhalen. Alle werkzaamheden worden u uit handen genomen. Vanaf de aansprakelijkstelling tot en met de incasso.

Meer over loonregres bij letselschade

Is de werknemer door de schuld van een derde arbeidsongeschikt geworden? Dan kan de werkgever zelfstandig zijn schade verhalen op de schadeveroorzakende partij. Dit heet ‘regresrecht’. Dit recht (loonregres bij letselschade) is afgeleid van de loondoorbetalingsplicht die de werkgever naar zijn werknemers heeft. De wet biedt tevens mogelijkheid voor zelfstandig verhaalsrecht jegens de aansprakelijke derde. Op deze manier kan de werkgever de netto loonschade en (een deel van) de kosten van re-integratiemaatregelen verhalen. Neem contact op om te horen welke mogelijkheden Ace Letselschade Advocaten u kan bieden.