Overlijdensschade


Overlijdensschade

Bij een overlijden hebben nabestaanden te maken met uiteenlopende emoties. Naast emotie om het gemis en boosheid kan er ook grote financiële onzekerheid ontstaan. Is er een aansprakelijke partij? Dan kan een specifieke groep van nabestaanden een aantal specifieke schadeposten aangaande overlijdensschade verhalen op die partij of zijn of haar verzekeraar.

Schadeposten overlijdensschade

Bij overlijdenschade kan het gaan om bijvoorbeeld een overlijden door een verkeersongeval, arbeidsongeval of medische fout. Onder de wettelijke schadeposten van overlijdensschade vallen bijvoorbeeld:

 • Gederfd levensonderhoud
  Dit is de schade die ontstaat als de overledene zijn of haar partner, kinderen of anderen financieel ondersteunde. Zo kan de overledene kostwinner zijn geweest. Zijn er geen of onvoldoende inkomensvervangende uitkeringen beschikbaar, zoals het nabestaandenpensioen? Dan kan dit grote financiële gevolgen hebben. Ook de kosten voor fysieke bijdragen die de overledene leverde kunnen worden verhaald. Denk aan kosten voor een schilder, hovenier of huishoudelijke hulp.
 • De kosten van een begrafenis of crematie
  Onder overlijdensschade vallen ook begrafenis- of crematiekosten. In de praktijk worden de volgende begrafeniskosten onderverdeeld:
  • standaard begrafeniskosten (kist, dienst, begrafenisondernemer, rouwauto)
  • bijkomende kosten (bloemen, kaarten, het condoleanceregister)
  • overige kosten (reiskosten nabestaanden, grafsteen, gedenkplaatje)
 • Affectieschade
  Nabestaanden van iemand die door een ongeval of door een misdrijf om het leven is gekomen, kunnen sinds 1 januari 2019 in aanmerking komen voor een vergoeding voor affectieschade. Dit is een soort smartengeld, een erkenning voor leed en verdriet. De regeling geldt voor nabestaanden als partners, ouders en kinderen. De regeling kent uitsluitend vaste bedragen tussen € 12.500,00 en € 20.000,00.

Advocaat overlijdensschade

Voor de berekening van overlijdensschade is deskundigheid vereist. Ace Letselschade Advocaten heeft de kennis en ervaring in huis om overlijdensschade inzichtelijk te maken. En helpt nabestaanden bij het claimen ervan. Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat het advocatenkantoor in Zwolle voor u kan betekenen? Laat u vrijblijvend informeren.