Letselschade


Na een ongeval met letselschade als gevolg kunnen veel zaken veranderen die voorheen vanzelfsprekend leken. In deze ingrijpende periode staat Ace Letselschade Advocaten u graag bij. Zo zorgen de advocaten voor een overzichtelijk schaderegelingstraject, waarbij zij gaan voor een optimaal resultaat.

Wat is letselschade?

Letselschade is lichamelijke en psychische schade die u kunt oplopen als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeval, arbeidsongeval, mishandeling of medische fout.

Aansprakelijkheid bij letselschade

Iedere situatie is uniek. Uw letselschadedossier vraagt daarom om maatwerk. Ace Letselschade Advocaten zoekt uit wie er aansprakelijk is voor uw letselschade. Vervolgens wordt deze partij aansprakelijk gesteld. Geleden en nog te lijden letselschade kan op de aansprakelijke partij of zijn of haar verzekeraar worden verhaald.

Schadeposten letselschade

Bij letselschade kunt u geconfronteerd worden met materiële schadeposten zoals reiskosten, kledingschade, kosten van een ziekenhuisverblijf, inkomensschade, kosten voor huishoudelijke hulp en onderhoud in en om uw woning. Denk ook aan het eigen risico van de ziektekostenverzekering, telefoon- en portokosten en buitengerechtelijke kosten. Ter vergoeding van immateriële schade heeft u recht op smartengeld. Dit is een vergoeding voor geestelijke en emotionele schade. Pijn, verdriet, slapeloze nachten of verminderde levensvreugde bijvoorbeeld.

Contact letselschadeadvocaat

Heeft u letselschade? Neem contact op om de mogelijkheden in uw specifieke situatie te bespreken. Het team van letselschadeadvocaten van Ace Letselschade Advocaten staat voor u klaar.