Overslaan en naar de inhoud gaan

Ongevallen tijdens de wintersport


Hoewel de winterse omstandigheden in Nederland nog ver te zoeken zijn is de tijd van wintersport toch echt aangebroken. Menig Nederlander vertrekt deze weken naar de bergen om te genieten van de sneeuw. Helaas is een wintersportvakantie niet altijd alleen maar plezier en gebeuren er ook regelmatig ongevallen. Er zijn dit jaar al een kwart meer ongevallen op de wintersport gebeurd dan in voorgaande jaren, zo bericht de ANWB. Daarom is het van belang dat u voorafgaand aan de wintersportvakantie een passende reisverzekering afsluit. Regelmatig is een ongeval op de piste namelijk niet de schuld van een ander, waardoor u uw eigen schade moet dragen.

In sommige gevallen is het echter mogelijk dat een ander aansprakelijk is voor uw schade. Denk aan de situatie dat u door een achteropkomende skiër wordt aan geskied. In deze blog zal ik uiteenzetten waar in dat geval rekening mee dient te worden gehouden. 

Inherent aan een wintersportvakantie is dat deze plaatsvindt in het buitenland. Nederland heeft nou eenmaal geen besneeuwde bergtoppen. Het internationale recht bepaalt aan de hand van welk rechtssysteem de aansprakelijkheid moet worden beoordeeld. Uitgangspunt is dat het recht van het land waar een ongeval zich voordoet van toepassing is (art. 4 lid 1 Verordening Rome II). Vindt het ongeval plaats tussen twee personen die beiden hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben dan is bij wijze van uitzondering het recht van dat land van toepassing (art. 4 lid 2 Verordening Rome II). Vindt er dus een ongeval plaats tussen twee Nederlanders op de piste in Oostenrijk, dan is Nederlands recht van toepassing. 

Bij de beoordeling of er iemand aansprakelijk is moet feitelijk en in passende mate rekening worden gehouden met de veiligheidsvoorschriften en gedragsregels die van kracht zijn op het tijdstip en de plaats van de gebeurtenis welke de aansprakelijkheid veroorzaakt (art. 17 Verordening Rome II). Op de piste gelden de regels van Fédération Internationale de Ski (FIS). Dit zijn gedragsregels die voor iedereen die zich op de piste bevindt gelden. De eerste vijf regels zijn als volgt: 

1.    Rekening houden met anderen
Iedere skiër moet zich zo gedragen, dat hij een ander niet in gevaar brengt of schade berokkent.
2.    Beheersen van snelheid en skistijl
Iedere skiër moet te allen tijde op tijd kunnen stoppen of uitwijken. Hij moet zijn snelheid en wijze van skiën aanpassen aan zijn skivaardigheid, de conditie van de piste, de sneeuw- en weersomstandigheden, alsook aan de drukte op de piste.
3.    Keuze van het spoor
De van achteren komende skiër moet zijn skispoor zo kiezen, dat hij skiërs voor zich niet in gevaar brengt.
4.    Inhalen
Inhalen mag van boven of van beneden en van rechts of van links, mits op zodanige afstand dat de ingehaalde op geen enkele wijze in zijn bewegingen wordt belemmerd.
5.    Invoegen en weer verder skiën
Iedere skiër die zich (weer) op een piste wil begeven of na een stop verder wil skiën, moet zich ervan vergewissen dat hij dit zonder gevaar voor hemzelf of voor anderen boven of onder hem kan doen.

Naast de regels van de FIS zijn er mogelijk lokale regels van toepassing. Als een van de regels wordt overtreden is er in strijd met de veiligheidsvoorschriften dan wel gedragsregels gehandeld. Dit is een belangrijk aanknopingspunt bij de beoordeling van aansprakelijkheid naar Nederlands recht.

Mocht u onverhoopt een ongeval overkomen tijdens de wintersport, dan is duidelijkheid over de toedracht erg belangrijk om te kunnen beoordelen of een ander aansprakelijk kan worden gehouden voor uw schade. Denk er dus om dat u indien mogelijk de bergredding of omstanders inschakelt om gegevens en verklaringen van betrokkenen en getuigen te verkrijgen. 

Ten slotte is nog van belang te weten dat de vraag of een deelnemer aan een sport onrechtmatig heeft gehandeld minder snel bevestigend wordt beantwoord dan in het geval diezelfde gedraging zich buiten de sportsituatie voordoet. De drempel voor aansprakelijkheid is in zowel een sport- als spelsituatie namelijk verhoogd. 

Kortom, per situatie zal moeten worden beoordeeld of er onrechtmatig is gehandeld. Indien u vermoedt dat een ander aansprakelijk kan worden gehouden voor uw schade als gevolg van een ongeval tijdens de wintersport, neem dan gerust contact op met Ace Letselschade Advocaten voor advies.

Leonie Hendriks, 17 februari 2020