Advocaat

Blogs


Aafke van Klinken

Mijn kracht is de betrokkenheid die ik toon naar mensen toe. De impact van een ongeval, de gevolgen die dat met zich meebrengt en de behoeften die daaruit voortvloeien, is voor iedereen weer anders. Op deze manier lever ik maatwerk en probeer ik te zoeken naar oplossingen, in geld of anderszins. Heldere communicatie naar cliënt en verzekeraar vind ik daarbij essentieel.

Leonie Hendriks

Met name kort na een ongeval heeft een slachtoffer veel vragen en is de toekomst onzeker. Ik probeer de eerste zorgen zo veel mogelijk weg te nemen. Dit door het slachtoffer te informeren en de communicatie met de wederpartij te voeren. Het slachtoffer kan zich dan richten op het herstel en ik bewaak de voortgang van het dossier. Aan de hand van de juridische spelregels zorg ik voor een schaderegeling die aansluit bij de wensen van het slachtoffer. Mijn kracht is dat ik zorg voor een persoonlijke en toegankelijke sfeer. Met heldere afspraken die door alle betrokken partijen worden nagekomen.

Paulina Bodamèr

Het persoonlijke, het betrokken zijn in de diverse processen die een slachtoffer zo veel mogelijk moeten brengen in de toestand waarin hij of zij verkeerde vóór het ongeval, geeft veel voldoening. Je bouwt een band op met de mensen die je toch vaak voor langere tijd bijstaat. Ik ben afgestudeerd in het economisch publiek- en bedrijfsrecht, aangevuld met een studie fiscaal recht en begon als advocaat in Twente. Na een aantal jaar werd ik, per toeval, tijdelijk in de sectie letselschade opgenomen omdat daar een tekort aan advocaten was ontstaan. Ik merkte meteen dat mij die richting veel meer aansprak dan het ondernemingsrecht. Hoewel het dus als tijdelijk was bedoeld, heb ik nooit meer de behoefte gehad om een andere juridische richting in te slaan.

Corinne Jeekel

Je weet dat je het goed doet als een cliënt na afloop van zijn letselschadedossier de volgende review geeft: “Het is fijn om te weten dat de financiële zaken door een deskundig persoon worden opgepakt. De betrokkenheid was zeer groot en dat gaf een fijn gevoel. Het proces van een letselschade gaat stap voor stap. Gedurende die stappen kreeg ik steeds goede adviezen en werd ik super begeleid. Alles is naar tevredenheid afgerond.” Deze cliënt verwoordt exact de kernwaarden waar ik als letselschadeadvocaat voor sta: deskundig, betrokken en onder optimale begeleiding werken aan oplossingen. Naast dossierbehandeling vind ik het belangrijk om kennis en ervaringen over te dragen aan andere professionals in letselschade. Daarom geef ik regelmatig cursussen en workshops aan bijvoorbeeld medewerkers van Slachtofferhulp en arbeidsdeskundigen.

Jildou Berduszek

De combinatie van de juridische en menselijke aspecten bij letselschade past bij mij. Naast dat ik voor het slachtoffer in financiële zin het meest optimale resultaat wil bereiken heb ik oog voor praktische oplossingen, zodat ik zorgen kan wegnemen en het slachtoffer de draad van zijn leven weer kan oppakken. Het is mijn streven om een zaak in goed overleg met een verzekeraar af te wikkelen. Waar nodig ben ik vasthoudend en schroom ik niet om een zaak aan de rechter voor te leggen.