Overslaan en naar de inhoud gaan

Met de deelscooter op straat? Ken de consequenties als je rijden gaat.


Steeds vaker kom je ze tegen: de elektrische deelscooters. Even een app downloaden, registreren en je bent klaar om te gaan. Het is een leuk concept waardoor je je in een stad makkelijk kan verplaatsen. De scooters kunnen overal, binnen het servicegebied van de aanbieder, geparkeerd worden. Wat dat laatste betreft hoor je de laatste tijd steeds meer negatieve geluiden. Want overal parkeren wordt door menig gebruiker geïnterpreteerd als: midden op een stoep of vlak langs de weg. Dit zorgt steeds vaker voor overlast van andere weggebruikers. 
Maar dat is niet het enige. Een belangrijk aspect is dat deze scooters tegen de regels in ook door onverzekerden (minderjarigen) bestuurd worden, met alle gevolgen van dien. In deze blog worden de verzekerings en strafrechtelijke gevolgen daarvan nader toegelicht. Want in strijd met de regels op zo’n scooter rijden, kan tot heel vervelende gevolgen leiden! 

Zonder geldig rijbewijs verleent de verzekeraar geen dekking!
Als de reservering voor het scooter rijden geslaagd is, ontstaat er een huurovereenkomst tussen de gebruiker en de aanbieder.  Vanaf dat moment ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden en de kosten die bij de huur horen. De deelscooters zijn vanuit de aanbieder WA-verzekerd met een eigen risico van € 500,-. Dat betekent dat in geval van schade, de verzekeraar alleen die schade boven die € 500,- vergoedt. Alle schade tot € 500,- komt dus rekening van de huurder. Deze vergoeding kent nog een extra voorwaarde, namelijk dat er geen sprake is van een gedraging waardoor een verzekeraar niet tot uitkering over zal gaan. Hierbij kan je dus denken aan opzet of roekeloosheid van de gebruiker maar ook het rijden zonder rijbewijs. De gebruiker zal dan volgens de Algemene Voorwaarden van de leverancier zelf aansprakelijk zijn voor het vergoeden van de hieruit voortvloeiende schade.  

Voor deelname aan het verkeer op de openbare weg op een scooter is een rijbewijs verplicht. Je krijgt pas een rijbewijs als je je theorie-examen en vanaf 1 maart 2010 ook je praktijkexamen bij het CBR hebt gehaald.  Iedereen met een geldig rijbewijs kan dan ook gebruik maken van de e-deelscooter. Echter wordt hier in de praktijk misbruik van gemaakt.  Jongeren gebruiken het rijbewijs van hun ouders om een account te maken. Dit geeft hen toegang tot het berijden van de e-deelscooters. Zij kunnen zonder ‘geldig’ rijbewijs op de scooter deelnemen aan het verkeer. Maar wat zij daarbij volkomen uit het oog verliezen wanneer zij schade hebben veroorzaakt, is dat dit niet gedekt wordt door de verzekeraar. En de kosten daarvan kunnen onbetaalbaar zijn. Neem de – niet ondenkbare – situatie dat een jongen van 17 jaar op een e-deelscooter in botsing komt met een vrouw van 33 jaar op de fiets. De vrouw loopt blijvende schade op. Ze kan haar werk niet meer hervatten, verliest haar inkomen en heeft fors letsel. Veel schade dus. 

Aangezien de scooters wel verzekerd zijn maar de 17-jarige jongen niet over een geldig rijbewijs beschikt, wordt de schade die is ontstaan niet gedekt door de verzekering. De WA-verzekeraar vergoedt de schade wel aan het slachtoffer, maar weet de weg naar de jongen dan wel te vinden. Want de jongen zal de schade die de verzekeraar aan de vrouw heeft vergoed op zijn beurt weer aan de verzekeraar moeten terugbetalen. Iets wat hem zijn hele leven kan achtervolgen.  

Strafrechtelijke gevolgen
Naast de gevolgen op grond van het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, is het ook strafrechtelijk gezien niet toegestaan om zonder rijbewijs deel te nemen aan het verkeer. Als de politie je aanhoudt krijg je een boete en mag je niet meer verder rijden. Een boete voor het rijden zonder rijbewijs bedraagt € 260,- excl. de administratie kosten. In bijzondere gevallen gelden andere boetebedragen en/of straffen. Bijvoorbeeld als strafbare feiten eerder zijn gepleegd. Bovendien kan – als de zaak voor de rechter komt - een andere straf worden opgelegd.  Bijkomend wordt de overtreding rijden zonder rijbewijs vermeld in de justitiële documentatie, ook wel het strafblad genoemd.  Het hebben van een strafblad brengt verschillende consequenties met zich mee. Zo krijg je bijvoorbeeld lastiger een verklaring omtrent gedrag (VOG) en daardoor kan je bepaalde beroepen niet uitoefenen. 

En als dat nog niet genoeg gevolgen zijn: ook de leverancier van de scooter weet je te vinden.
Als dat nog niet genoeg nadelige consequenties zijn om zonder rijbewijs en of minderjarig gebruik scooter te rijden, kan hiernaast de aanbieder van de scooter ook nog kosten in rekening brengen. Het rijden zonder rijbewijs of minderjarig gebruik kost je volgens de voorwaarden van Go-sharing € 500,-. Dit bedrag is hetzelfde bij fraude aan het systeem en een ander persoon laten rijden op je account. 

Alles overziend kunnen de kosten enorm oplopen als je zonder rijbewijs deelneemt aan het verkeer. Mijn nadrukkelijke advies is: zorg ervoor dat je bevoegd bent voor het besturen van een scooter! Zoals in deze blog naar voren komt, kan het je een hoop narigheid en geld besparen.

 

Door: Annika van de Vosse (student-stagiaire)