Overslaan en naar de inhoud gaan

Schade door een onbekend of onverzekerd motorvoertuig


Regelmatig is in het nieuws te lezen of horen dat een automobilist (of bestuurder van een ander motorvoertuig) is doorgereden na een ongeval. Naast dat dit voor het betrokken slachtoffer in emotioneel opzicht lastig te verkroppen zal zijn, is het de vraag of en zo ja op welke wijze het slachtoffer zijn schade kan verhalen. De aansprakelijke partij is immers onbekend en er zijn geen schadeformulieren ingevuld. Tot welke partij kan het slachtoffer zich dan wenden?
In deze situatie komt het Waarborgfonds Motorverkeer in beeld. Dit fonds krijgt jaarlijks een bijdrage van alle WAM-verzekeraars en vergoedt – indien het slachtoffer aan een aantal voorwaarden kan voldoen – alsnog de schade in de gevallen dat de bestuurder van een motorvoertuig onbekend of onverzekerd is.
Er dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan om in aanmerking te komen voor vergoeding uit het Waarborgfonds Motorverkeer:
-    De schade moet zijn veroorzaakt door een motorvoertuig;
-    Het kenteken van het betrokken motorvoertuig is onbekend óf het voertuig is onverzekerd;
-    Het slachtoffer moet tijdig iets hebben ondernomen om de dader te vinden (in het geval van de doorgereden bestuurder). 

Schade veroorzaakt door motorvoertuig

De bewijslast hiervan rust op het slachtoffer. Dit kan in de praktijk tot problemen leiden. Soms weet een slachtoffer zelf niet meer wat er gebeurd is, bijvoorbeeld als het buiten bewustzijn is geraakt. Ook komt het voor dat het verhaal van het slachtoffer niet door getuigen of camerabeelden bevestigd kan worden. In dat geval moet er gekeken worden of er andere sporen zijn die betrokkenheid van een motorvoertuig kunnen bevestigen. Denk hiervoor bijvoorbeeld aan lak afkomstig van het motorvoertuig op de fiets van het slachtoffer of ter plaatse gevonden restanten van een gebroken koplamp of autospiegel. Maar soms zijn ook dit soort sporen niet voorhanden, wat doe je dan? Mogelijk dat dan, aan de hand van de aard van het letsel, aannemelijk gemaakt kan worden dat dit letsel wel moet zijn veroorzaakt door betrokkenheid van een motorvoertuig, onder meer gezien de impact die nodig is geweest voor veroorzaking van het letsel of de specifieke wijze waarop het letsel is ontstaan. Medische informatie en medisch advies kunnen hier ter onderbouwing dienen. 

Het is hoe dan ook verstandig om bij een ongeval waarbij de veroorzaker is doorgereden – voor zover mogelijk – gegevens van getuigen te noteren en de politie in te schakelen zodat achtergebleven sporen ter plaatse gefotografeerd en zo nodig bewaard kunnen worden. 

Welke voertuigen worden aangemerkt als motorvoertuig? Denk hierbij onder meer aan een auto, motor, (snor)scooter, elektrische fiets (indien het een volledige elektrische fiets betreft welke WAM-plichtig is en waarbij de bestuurder een helm dient te dragen, dus niet een fiets met alleen trapondersteuning), invalidenwagen, maar ook moderne voertuigen zoals een Segway.

Onbekend kenteken of onverzekerd voertuig

Voor een succesvol beroep op het Waarborgfonds Motorverkeer moet het kenteken van het betrokken motorvoertuig onbekend zijn. Mocht het kenteken of de identiteit van de bestuurder of eigenaar van het voertuig – daags na het ongeval – alsnog bekend worden, dan dient het slachtoffer zich te wenden tot de WAM-verzekeraar. Bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) kunnen wij aan de hand van het kenteken eenvoudig en snel nagaan bij welke maatschappij het betrokken motorvoertuig verzekerd is.

Indien het kenteken wél bekend is, maar het motorvoertuig onverzekerd blijkt te zijn, kan het slachtoffer de bestuurder zelf aansprakelijk stellen, maar zich in plaats daarvan ook tot het Waarborgfonds Motorverkeer wenden. Dat laatste heeft vaak de voorkeur, omdat het slachtoffer dan niet het risico loopt met een onwelwillende, mogelijk onvermogende, veroorzaker geconfronteerd te worden. De schadeafhandeling met een professionele partij als het Waarborgfonds Motorverkeer zal in de meeste gevallen dan soepeler en voortvarender verlopen. 

Actie door slachtoffer

Bij een onbekend gebleven kenteken, vaak nadat een bestuurder is doorgereden na het ongeval, verlangt het Waarborgfonds Motorverkeer wel dat het slachtoffer zelf tijdig actie onderneemt om het kenteken en/of de identiteit van de bestuurder alsnog te achterhalen. Dit betekent dat het slachtoffer in ieder geval zo snel mogelijk (indien mogelijk uiterlijk binnen 14 dagen na ongeval) aangifte moet doen bij de politie. Daarnaast zou het slachtoffer – bijvoorbeeld via social media – een oproep kunnen doen om eventuele getuigen of mensen met camerabeelden zich te laten melden.
Heeft u letsel opgelopen door toedoen van een onbekende of onverzekerde gemotoriseerde tegenpartij? Neemt u gerust contact op met ons kantoor, zodat wij voor u de mogelijkheden om uw schade alsnog vergoed te krijgen kunnen onderzoeken.

Jildou Berduszek, 25 mei 2020.