Overslaan en naar de inhoud gaan

Spoedprocedure (kort geding)


Procedure bij de rechtbank in de meeste gevallen niet nodig
Hoewel in verreweg de meeste gevallen een letselschadedossier zonder tussenkomst van een rechter afgehandeld kan worden, kan het in sommige gevallen toch nodig zijn een procedure bij de rechtbank te starten. U kunt dan denken aan gevallen waarin discussie blijft bestaan over (het percentage) aansprakelijkheid of het bestaan of de omvang van een bepaalde schadepost. Mijn collega Leonie Hendriks schreef al eerder een blog over een dagvaardingsprocedure en mijn collega Aafke van Klinken wijdde een blog aan de deelgeschilprocedure.

Wanneer een spoedprocedure?
Discussie over het bestaan of de omvang van een schadepost kan er soms toe leiden dat een aansprakelijke verzekeraar niet bereid is om een (nader) voorschot te verstrekken. Hierdoor kunnen  er financiële problemen ontstaan aan de zijde van het slachtoffer. In dat geval is het soms mogelijk om een spoedprocedure (zogenoemd kort geding) te starten bij de rechtbank. In een spoedprocedure wordt de rechter om een snelle beslissing (voorlopige voorziening) gevraagd. Een dergelijke procedure duurt maximaal 4 weken. 

Verloop spoedprocedure
Een spoedprocedure wordt in de meeste gevallen gestart door middel van het uitbrengen van een dagvaarding. Daarmee wordt de wederpartij opgeroepen om voor de voorzieningenrechter van de rechtbank te verschijnen. De wederpartij kan vervolgens de mogelijkheid krijgen om (schriftelijk) op de dagvaarding te reageren. Vaak vindt er vervolgens (of meteen zonder schriftelijke reactie van de wederpartij) een zitting (mondelinge behandeling) plaats waarna de rechtbank uitspraak zal doen. Omdat de uitspraak in een spoedprocedure een voorlopige oplossing is, kunnen partijen besluiten nog een bodemprocedure te starten om alsnog een definitieve beslissing te krijgen. Ook kan er hoger beroep worden ingesteld tegen de beslissing van de voorzieningenrechter. 

Spoedeisend belang
Omdat er bij een spoedprocedure een onmiddellijke voorziening wordt geëist, moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Dit kan bijvoorbeeld worden aangetoond door bewijs over te leggen dat er geen enkel inkomen en/of vermogen meer is, maar wel sprake is van doorlopende kosten, waardoor vaste lasten niet meer betaald kunnen worden met alle gevolgen van dien. Bij de beoordeling hiervan worden de belangen van beide partijen tegen elkaar afgewogen. 

Geen complexe vraagstukken
Omdat de rechter snel een beslissing moet nemen, zijn heel complexe discussies of vraagstukken vaak niet geschikt voor een spoedprocedure. De rechter heeft immers geen tijd om zich voor te laten lichten door deskundigen etc. Aan de hand van de voorhanden stukken zal hij snel knopen moeten doorhakken.

Restitutierisico
Bij de vordering van een geldbedrag zal er door de voorzieningenrechter ook rekening gehouden worden met de financiële positie van de eiser. Omdat er sprake is van een voorlopige voorziening bestaat de kans dat er nog een bodemprocedure wordt gestart waarin anders geoordeeld wordt en het in de spoedprocedure toegewezen bedrag alsnog terugbetaald moet gaan worden. Indien de eisende partij in zwaar weer verkeert of mogelijk zelf in de schuldsanering belandt of failliet gaat, zal het voor de wederpartij lastig zijn om het toegewezen en betaalde bedrag weer te verhalen.

Voor vragen of advies over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Ace Letselschade Advocaten