Overslaan en naar de inhoud gaan

Ongevallen met een elektrische auto en het nut van een (schade)verzekering


De afgelopen week verschenen er in onder andere het Financieel Dagblad en de Telegraaf nieuwsberichten over het gepresenteerde onderzoek ‘EV Rapport 2020’. Uit dit rapport volgt dat het de verwachting is dat elektrische auto’s in 2030 11 procent meer ongevallen veroorzaken dan vergelijkbare auto’s met verbrandingsmotor. Daarnaast is de impact van een ongeval met een elektrische auto groter dan bij een vergelijkbaar brandstofmodel. Dit wordt volgens de onderzoekers onder andere veroorzaakt door het relatief hoge gewicht in vergelijking met brandstofmodellen in hetzelfde segment. Een en ander zou in 2030 een toename van 1.400 zwaargewonde verkeersslachtoffers tot gevolg hebben, zo is de verwachting. De publicaties riepen veel reacties op. Zo schreef Maarten van Biezen, bestuurslid van de Vereniging van Elektrische Rijders (VER), in een reactie aan Automotive dat de omstandigheden de komende jaren zullen veranderen en dat nieuwe technische hulpmiddelen het aantal ongelukken en de impact daarvan zullen reduceren. 

De conclusie uit het EV rapport 2020 is dus kennelijk voer voor discussie. Het lijkt mij echter evident dat de impact van een ongeval dat veroorzaakt wordt door een ‘zwaardere’ auto groter is dan bij een lichtere. Dat onderstreept voor mij nog maar weer eens het belang van een (schade)verzekering. In deze blog bespreek ik de WAM verzekering, SVI verzekering en de OIV verzekering.

De WAM verzekering 
WAM staat voor Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen. Op grond van artikel 1 WAM geldt er een verzekeringsplicht voor motorrijtuigen. De WAM heeft als doel om verkeersslachtoffers te beschermen. 

Wanneer u geen WAM verzekering heeft loopt u, nog los van mogelijk  strafrechtelijke vervolging, een behoorlijk financieel risico. Indien u schade toebrengt aan personen en/of voertuigen, bent u niet verzekerd en dient u zelf de kosten te dragen van de daaruit voortvloeiende schade. Deze kosten kunnen behoorlijk hoog zijn. 

Een slachtoffer van een verkeersongeval kan de verzekeraar op grond van artikel lid 1 WAM rechtstreeks aanspreken tot vergoeding van zijn schade. Als blijkt dat het motorrijtuig dat bij het ongeval betrokken was onverzekerd is, kan het slachtoffer zich onder bepaalde voorwaarden wenden tot het Waarborgfonds Motorverkeer. Mijn collega Jildou Berduszek schreef hierover onlangs de blog ‘Schade door een onbekend of onverzekerd motorvoertuig’ waar ik graag naar verwijs. 

De SVI verzekering
SVI staat voor Schadeverzekering Voor Inzittenden. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van de bestuurder en/of passagiers bij verkeersongevallen. Deze relatief goedkope verzekering is niet verplicht, maar wel erg nuttig. Zo beschermt de SVI verzekering op de eerste plaats de bestuurder, ook wanneer hij het ongeluk zelf heeft veroorzaakt (een zogeheten eenzijdig verkeersongeval). Aangezien er niet beoordeeld hoeft te worden wie er aansprakelijk is voor het ongeval, kan de schaderegeling vaak sneller beginnen. In sommige gevallen is de schade niet verzekerd door een SVI verzekering. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer het verkeersongeval door opzet of bewuste roekeloosheid is veroorzaakt. Ook wanneer u onder invloed van alcohol of drugs heeft gereden wordt uw schade niet vergoed.

De SVI verzekering biedt in zijn algemeenheid dekking voor schade aan personen of zaken. Welke schade exact wordt vergoed kan per verzekering verschillen. Zo wordt inkomensverlies door sommige SVI verzekeraars slechts gedeeltelijk vergoed en is ook de vergoeding voor smartengeld niet altijd gedekt. In geval van letselschade kunt u vaak schadeposten zoals medische kosten, inkomensverlies (al dan niet gedeeltelijk), kosten voor huishoudelijke hulp, kosten voor verlies van zelfwerkzaamheid, reiskosten en studievertraging vergoed krijgen. Ook de kosten van rechtsbijstand door een letselschadeadvocaat worden (zolang er niet wordt geprocedeerd) veelal gedekt door een SVI verzekering. De inschakeling van een letselschadeadvocaat die u bijstaat in de afhandeling van uw schade met de verzekeraar kan nuttig zijn, omdat u en uw verzekeraar verschillende belangen hebben. 

Welke voorwaarden exact gelden kunt u lezen in de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

De OIV verzekering
OIV staat voor Ongevallen Inzittende Verzekering. Deze verzekering keert een vast bedrag uit aan de bestuurder en/of passagiers in geval van blijvende invaliditeit of overlijden. Het is een zogeheten sommenverzekering, geen schadeverzekering. Deze verzekering biedt dus geen dekking voor de daadwerkelijke schade. 

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen of behoefte aan advies? Neem contact op met onze letselschadeadvocaten zodat wij u vrijblijvend van advies kunnen voorzien.

Aafke van Klinken, 22 juni 2020