"Al vroeg tijdens mijn studie ben ik geïnteresseerd geraakt in het aansprakelijkheidsrecht. Als iemand schade lijdt waarvoor een ander aansprakelijk is, dan speelt er naast het juridische aspect ook een menselijk aspect. En met name die combinatie spreekt mij erg aan bij de behandeling van letselschadezaken. Ik neem graag de zorgen van de cliënt weg zodat hij/zij zich zoveel mogelijk op het herstel kan richten. Daarnaast streef ik ernaar om met zowel de cliënt als de aansprakelijke verzekeraar de zaak in goed overleg op te lossen, waarbij heldere communicatie tussen alle betrokken partijen erg belangrijk is."

Studie

  • Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (2021)
     

Beëdiging advocaat

  • 9 februari 2022
     

Rechtsgebieden

  • Letselschaderecht
     

 

 de Geschillencommissie

ACE Letselschade advocaten is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur consumenten en advocatuur zakelijk.