Blogs


Het medisch traject in letselschadezaken

Opvragen medische informatie ....

Lees verder

Ongevallen veroorzaakt onder invloed van alcohol of drugs deel II

Bijna exact een jaar geleden schreef ik een blog over de strafrechtelijke en civiele gevolgen van rijden onder invloed van alcohol of drugs.  ....

Lees verder

Het verhaalsrecht van de werkgever (loonregres)

Een aantal weken geleden werd ik door de werkgever van één van mijn cliënten gebeld. Zijn werknemer zat al een aantal weken ziek thuis na betrokken te zijn geweest bij een verkeersongeval. De werkgever betaalde niet alleen het loon door aan deze werknemer, hij maakte ook extra kosten omdat hij de arbodienst had ingeschakeld en een vervangende arbeidskracht ha....

Lees verder

Spoedprocedure (kort geding)

Procedure bij de rechtbank in de meeste gevallen niet nodig ....

Lees verder

Buurman wat doet u nu? - Letsel bij een vriendendienst, de juridische invalshoek

“Hey buurman, zou je mij vanmiddag even willen helpen? Door de storm van afgelopen woensdag is er een boom in onze tuin omgewaaid en die wil ik graag in stukken zagen. Dan klieven we de blokken samen en hebben we allebei weer een mooi stapeltje voor in de open haard deze winter”. ....

Lees verder

Deelgeschilprocedure bij de rechtbank

In letselschadezaken kan het soms nodig zijn om een procedure te starten bij de rechtbank. Dit is bijvoorbeeld het geval als de veroorzaker of zijn verzekeringsmaatschappij aansprakelijkheid ontkent. Ook kan het zo zijn dat u het niet eens wordt over de hoogte van de schade of de vraag welke schade het gevolg is van het incident.  ....

Lees verder

Schadevergoeding voor naasten

Regelmatig wordt er door of voor naasten, waaronder familieleden of partners, van onze cliënten gevraagd of zij ook recht hebben op schadevergoeding. Het voorval en de gevolgen daarvan hebben immers ook impact op hun leven. Dit leidt in veel gevallen ook voor die naasten tot gemaakte kosten en/of gederfde levensvreugde. Daarnaast kan een slachtoffer als gevol....

Lees verder

Goed werkgeverschap en behoorlijke verzekering voor verkeersongevallen

Op 1 juli 2020 oordeelde de Rechtbank Noord-Holland dat een door de werkgever afgesloten ongevallenverzekering niet voldoende is om aan het vereiste van goed werkgeverschap te voldoen. De werkgever is daarom aansprakelijk voor de schade van de werknemer. Waarom dit zo is en wat er in dat kader van een werkgever wordt verwacht licht ik in deze blog toe. ....

Lees verder

Hoe verloopt een dagvaardingsprocedure?

Het gros van de letselschadezaken wordt zonder tussenkomst van een rechter afgewikkeld met (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij. Af en toe komt het voor dat het geschil niet onderling opgelost kan worden omdat de ideeën over hoe dit zou moeten te ver uiteen lopen. Zo kan er discussie zijn over de vraag of er iemand aansprakelijk is en zo ja, in welke....

Lees verder

Ongevallen met een elektrische auto en het nut van een (schade)verzekering

De afgelopen week verschenen er in onder andere het Financieel Dagblad en de Telegraaf nieuwsberichten over het gepresenteerde onderzoek ‘EV Rapport 2020’. Uit dit rapport volgt dat het de verwachting is dat elektrische auto’s in 2030 11 procent meer ongevallen veroorzaken dan vergelijkbare auto’s met verbrandingsmotor. Daarnaast is de impact van een ongeval ....

Lees verder