Blogs


Buurman wat doet u nu? - Letsel bij een vriendendienst, de juridische invalshoek

“Hey buurman, zou je mij vanmiddag even willen helpen? Door de storm van afgelopen woensdag is er een boom in onze tuin omgewaaid en die wil ik graag in stukken zagen. Dan klieven we de blokken samen en hebben we allebei weer een mooi stapeltje voor in de open haard deze winter”. ....

Lees verder

Deelgeschilprocedure bij de rechtbank

In letselschadezaken kan het soms nodig zijn om een procedure te starten bij de rechtbank. Dit is bijvoorbeeld het geval als de veroorzaker of zijn verzekeringsmaatschappij aansprakelijkheid ontkent. Ook kan het zo zijn dat u het niet eens wordt over de hoogte van de schade of de vraag welke schade het gevolg is van het incident.  ....

Lees verder

Schadevergoeding voor naasten

Regelmatig wordt er door of voor naasten, waaronder familieleden of partners, van onze cliënten gevraagd of zij ook recht hebben op schadevergoeding. Het voorval en de gevolgen daarvan hebben immers ook impact op hun leven. Dit leidt in veel gevallen ook voor die naasten tot gemaakte kosten en/of gederfde levensvreugde. Daarnaast kan een slachtoffer als gevol....

Lees verder

Goed werkgeverschap en behoorlijke verzekering voor verkeersongevallen

Op 1 juli 2020 oordeelde de Rechtbank Noord-Holland dat een door de werkgever afgesloten ongevallenverzekering niet voldoende is om aan het vereiste van goed werkgeverschap te voldoen. De werkgever is daarom aansprakelijk voor de schade van de werknemer. Waarom dit zo is en wat er in dat kader van een werkgever wordt verwacht licht ik in deze blog toe. ....

Lees verder

Hoe verloopt een dagvaardingsprocedure?

Het gros van de letselschadezaken wordt zonder tussenkomst van een rechter afgewikkeld met (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij. Af en toe komt het voor dat het geschil niet onderling opgelost kan worden omdat de ideeën over hoe dit zou moeten te ver uiteen lopen. Zo kan er discussie zijn over de vraag of er iemand aansprakelijk is en zo ja, in welke....

Lees verder

Ongevallen met een elektrische auto en het nut van een (schade)verzekering

De afgelopen week verschenen er in onder andere het Financieel Dagblad en de Telegraaf nieuwsberichten over het gepresenteerde onderzoek ‘EV Rapport 2020’. Uit dit rapport volgt dat het de verwachting is dat elektrische auto’s in 2030 11 procent meer ongevallen veroorzaken dan vergelijkbare auto’s met verbrandingsmotor. Daarnaast is de impact van een ongeval ....

Lees verder

Ongevallen met een elektrische fiets

Vanwege de Coronamaatregelen is het een stuk rustiger op de (snel)wegen dan normaal. Desondanks blijft het aantal dodelijke verkeersslachtoffers nagenoeg gelijk, zo schreef het Algemeen Dagblad op 14 mei 2020. Het aantal verkeersongevallen is daarentegen gehalveerd. Met name ouderen en kinderen lopen meer risico op een ongeval met dodelijke afloop. De ongeval....

Lees verder

Schade door een onbekend of onverzekerd motorvoertuig

Regelmatig is in het nieuws te lezen of horen dat een automobilist (of bestuurder van een ander motorvoertuig) is doorgereden na een ongeval. Naast dat dit voor het betrokken slachtoffer in emotioneel opzicht lastig te verkroppen zal zijn, is het de vraag of en zo ja op welke wijze het slachtoffer zijn schade kan verhalen. De aansprakelijke partij is immers o....

Lees verder

25 jaar terugkijken en vooruitkijken

Vandaag, 1 mei 2020 is het op de dag af exact 25 jaar geleden dat ik op mijn eerste werkdag als – toen nog – advocaat-stagiaire mijn eerste letselschadedossier in behandeling kreeg. Mijn patroon mr. R.K.E. Buysrogge gaf aan dat het om een meisje van 12 jaar oud ging die als fietser was aangereden door een automobilist en haar pols had gebroken. “Ah, een geval....

Lees verder

Zes weken Corona: ervaringen uit de letselschadepraktijk

‘Ik ben weer terug bij af!’ Dit waren de eerste woorden van een cliënte toen ik haar twee weken geleden belde om te vragen hoe het met haar ging. Ze begon te huilen en was op dat moment letterlijk even ten einde raad.  ....

Lees verder