Blogs


Goed werkgeverschap en behoorlijke verzekering voor verkeersongevallen

Op 1 juli 2020 oordeelde de Rechtbank Noord-Holland dat een door de werkgever afgesloten ongevallenverzekering niet voldoende is om aan het vereiste van goed werkgeverschap te voldoen. De werkgever is daarom aansprakelijk voor de schade van de werknemer. Waarom dit zo is en wat er in dat kader van een werkgever wordt verwacht licht ik in deze blog toe. ....

Lees verder

Hoe verloopt een dagvaardingsprocedure?

Het gros van de letselschadezaken wordt zonder tussenkomst van een rechter afgewikkeld met (de verzekeraar van) de aansprakelijke partij. Af en toe komt het voor dat het geschil niet onderling opgelost kan worden omdat de ideeën over hoe dit zou moeten te ver uiteen lopen. Zo kan er discussie zijn over de vraag of er iemand aansprakelijk is en zo ja, in welke....

Lees verder

Ongevallen met een elektrische auto en het nut van een (schade)verzekering

De afgelopen week verschenen er in onder andere het Financieel Dagblad en de Telegraaf nieuwsberichten over het gepresenteerde onderzoek ‘EV Rapport 2020’. Uit dit rapport volgt dat het de verwachting is dat elektrische auto’s in 2030 11 procent meer ongevallen veroorzaken dan vergelijkbare auto’s met verbrandingsmotor. Daarnaast is de impact van een ongeval ....

Lees verder

Ongevallen met een elektrische fiets

Vanwege de Coronamaatregelen is het een stuk rustiger op de (snel)wegen dan normaal. Desondanks blijft het aantal dodelijke verkeersslachtoffers nagenoeg gelijk, zo schreef het Algemeen Dagblad op 14 mei 2020. Het aantal verkeersongevallen is daarentegen gehalveerd. Met name ouderen en kinderen lopen meer risico op een ongeval met dodelijke afloop. De ongeval....

Lees verder

Schade door een onbekend of onverzekerd motorvoertuig

Regelmatig is in het nieuws te lezen of horen dat een automobilist (of bestuurder van een ander motorvoertuig) is doorgereden na een ongeval. Naast dat dit voor het betrokken slachtoffer in emotioneel opzicht lastig te verkroppen zal zijn, is het de vraag of en zo ja op welke wijze het slachtoffer zijn schade kan verhalen. De aansprakelijke partij is immers o....

Lees verder

25 jaar terugkijken en vooruitkijken

Vandaag, 1 mei 2020 is het op de dag af exact 25 jaar geleden dat ik op mijn eerste werkdag als – toen nog – advocaat-stagiaire mijn eerste letselschadedossier in behandeling kreeg. Mijn patroon mr. R.K.E. Buysrogge gaf aan dat het om een meisje van 12 jaar oud ging die als fietser was aangereden door een automobilist en haar pols had gebroken. “Ah, een geval....

Lees verder

Zes weken Corona: ervaringen uit de letselschadepraktijk

‘Ik ben weer terug bij af!’ Dit waren de eerste woorden van een cliënte toen ik haar twee weken geleden belde om te vragen hoe het met haar ging. Ze begon te huilen en was op dat moment letterlijk even ten einde raad.  ....

Lees verder

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van een wegbeheerder?

Vaak is de gemeente of provincie de beheerder van een openbare weg. Als zich daar een eenzijdig verkeersongeval voordoet kan de wegbeheerder in sommige gevallen aansprakelijk worden gehouden voor de schade die daaruit voortvloeit. Er moet dan voldaan zijn aan de vereisten uit artikel 6:174 BW: Voldoet een opstal niet aan de eisen die men daaraan in de gegeve....

Lees verder

Aansprakelijkheid voor schade toegebracht door dieren

“Hij doet niets hoor” is iets wat veel hondenbezitters vaak goedbedoeld roepen als hun hond voor sommigen iets te dichtbij komt. In veel gevallen gaat dat gelukkig ook op, maar helaas zijn er regelmatig incidenten waarbij mensen gewond raken door toedoen van een hond (of ander dier).  ....

Lees verder

Waardevolle professionals in het strafproces

Deze blog gaat over professionals waarmee het gros van de Nederlanders hopelijk nooit te maken zal hebben. Maar als die situatie zich voordoet, wat ik niemand toewens, dan zal het nut en belang van hun rol u al snel duidelijk worden. ....

Lees verder