Hoe ziet een letselschadetraject eruit?

Aan de hand van uw specifieke situatie wordt het (juridische) traject bepaald. Als de aansprakelijkheid in uw dossier nog niet erkend is zal er allereerst een aansprakelijkstelling worden opgesteld. Zodra aansprakelijkheid erkend is zal er in de meeste gevallen medische informatie worden opgevraagd en medisch advies worden ingewonnen bij onze medisch adviseur. Wij krijgen hierdoor meer duidelijkheid over de aard van uw letsel en een prognose. Daarnaast zal de financiële schade moeten worden vastgesteld en wordt er een voorschotbetaling geregeld. Als u als gevolg van letselschade arbeidsongeschikt bent geraakt wordt er in sommige gevallen een onafhankelijk arbeidsdeskundige ingeschakeld die u begeleidt bij het vinden van passend werk. Doel is dat u waar mogelijk wordt teruggebracht in de situatie waarin u voorheen verkeerde.