Hoeveel tijd neemt de afwikkeling van een letselschadezaak in beslag?

Dit hangt af van een aantal factoren, waaronder een eventuele discussie over de aansprakelijkheid, het medisch verloop en eventuele re-integratie. Een letselschadedossier kan doorgaans pas worden afgewikkeld als er sprake is van een medische eindsituatie. Dat is een medisch stabiele situatie. Als u arbeidsongeschikt bent geraakt en gere-integreerd moet worden zal het dossier meestal pas afgewikkeld kunnen worden als u passend werk hebt gevonden of duidelijk is geworden dat werken voor u niet meer mogelijk is. Ace Letselschade Advocaten ziet erop toe dat uw dossier zo voortvarend mogelijk opgepakt wordt.