Wat is het verschil tussen materiële en immateriële schade?

Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. U kunt denken aan medische kosten, kosten van huishoudelijke hulp, kledingschade, inkomensschade, schade aan uw auto of fiets, reiskosten, etc. Immateriële schade is schade veroorzaakt door het letsel dat u heeft opgelopen en de pijn en het leed dat u heeft moeten doorstaan. Naast de materiële schadevergoeding heeft u ter vergoeding van de immateriële schade recht op smartengeld.