Hoeveel bedraagt een smartengeldvergoeding?

Op deze vraag kan geen standaard antwoord worden gegeven. Hoeveel iemand lijdt hangt af van persoonlijke omstandigheden, maar ook van de aard van het letsel. Heeft u ernstig blijvend letsel dat u blijft hinderen in uw dagelijks leven? Dan heeft u vaak recht op een hogere smartengeldvergoeding dan wanneer het letsel gering en tijdelijk van aard is. Dit geldt ook als u veel pijn heeft (gehad), operaties heeft ondergaan, ontsierende littekens heeft of geestelijk letsel opliep. Bij het vaststellen van een smartengeldvergoeding wordt onder andere gekeken naar de bedragen die door rechters zijn toegewezen in vergelijkbare zaken.