Welke kosten worden mogelijk vergoed?

Bij vergoedingen van letselschade kunt u in eerste instantie denken aan het eigen risico van uw ziektekostenverzekering, reiskosten naar artsen en andere behandelaren, en de kosten van extra huishoudelijke hulp. Ook kosten van re-integratie of omscholing, gederfd loon, schade aan kleding en ziekenhuisopnamekosten kunnen tot de vergoeding behoren. Daarnaast heeft u recht op vergoeding van de immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd. Ook de kosten die u maakt in verband met deskundige juridische bijstand voor het verhalen van de schade komen voor vergoeding in aanmerking.