Onze expertises


Verkeersongevallen

Als deelnemer aan het verkeer heeft u letsel opgelopen. Lees verder

Beroepsziekten

Door uw werkomstandigheden kreeg u gezondheidsklachten. Lees verder

Medische fouten

Bij medisch handelen is er een fout gemaakt met schade als gevolg. Lees verder

Schade door dieren

U heeft letsel opgelopen door toedoen van een dier. Lees verder

Sportongevallen

U liep door schuld van een ander tijdens het sporten letsel op. Lees verder

Geweldsmisdrijven en zedenzaken

U heeft schade door een gewelds- en/of een zedendelict. Lees verder

Overlijdensschade

Als nabestaande lijdt u schade als gevolg van het overlijden van een naaste. Lees verder

Loonregres werkgever

Uw werknemer valt uit door een ongeval of calamiteit met letselschade als gevolg. Lees verder

Bedrijfsongevallen

Ongevallen die in relatie staan tot uw werk. Lees verder